Součinitel prostupu tepla ovlivňuje zejména povrchové teploty na zasklení – rámové konstrukci, tepelné ztráty, povrchovou kondenzaci na zasklení, tepelnou pohodu – negativní studené sálání v blízkosti okna a potřebu tepla na vytápění budovy. Dnešní požadavky na okna, která se formulují v normách pro navrhování a dimenzování při navrhování z hlediska tepelné ochrany předpokládají použití nízkoemisních zasklení do oken nových budov, ale i rekonstruovaných budov.