Plastová okna

Tepelněizolační vlastnosti okna vyjadřuje součinitel prostupu tepla Uw celým oknem. Hodnota Uw je množství tepla, vyjádřené ve wattech (W), které unikne přes 1 m2 okna při rozdílu teplot vnějšího a vnitřního prostředí o 1 stupeň Kelvina. Jednotka: W / (m2K). Čím je hodnota Uw menší, tím má okno lepší tepelněizolační vlastnosti, takže přes okno nám unikne méně tepelné energie do exteriéru. Na součinitel prostupu tepla celého okna Uw mají přími vlyv přestupy tepla okenního rámu (Uf), izolačního skla (Ug) a distančního rámečku (ψ). Výsledná hodnota je pak závislá na poměru vzájemných ploch a obvodů.